Strona Główna BIP Strona Główna
 

Ponowne wykorzystywanie

 Zasady udostępniania informacji

Zgodnie z  art. 23 b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz. 782) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej jest bezpłatne i określa je ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z dnia 15 marca 2016r.).