Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie Kursowe Żołnierzy Rezerwy
 

Wszystkich wyszkolonych żołnierzy rezerwy zdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. A) zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym w JW 1230 ul. Lubelska 139 22-100 Chełm, zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 261-161-394, lub osobiście w WKU w Chełmie, pok. 104.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie prowadzi zapisy żołnierzy rezerwy na szkolenie kursowe korpusu oficerskiego i podoficerskiego kadr rezerwy w ramach rocznego limitu.

 

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

WARUNKI NABORU NA SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

 1. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.
 2. Na kursy mogą się ubiegać żołnierze rezerwy oraz  osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:
  • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
  • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  • posiadają nadany przydział mobilizacyjny oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.
 3. Na kursy oficerskie mogą się ubiegać żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne.
 4. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.
 5. Na kursy podoficerskie mogą ubiegać  się żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni.
 6. Na kurs podoficerski w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie, co najmniej średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie. (pobierz wzór wniosku).

 

 

Terminy przeszkalania na 2019r.

Kursy oficerskie

Kursy podoficerskie

Wszelkich informacji w powyższej sprawie można zasięgnąć pod numerem telefonu:
261 161 394 lub osobiście w WKU w Chełmie.