Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie Kursowe Żołnierzy Rezerwy
 

Wszystkich wyszkolonych żołnierzy rezerwy zdolnych do czynnej służby wojskowej (kat. A) zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym w JW 1230 ul. Lubelska 139 22-100 Chełm, zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 261-161-394, lub osobiście w WKU w Chełmie, pok. 104.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie prowadzi zapisy żołnierzy rezerwy na szkolenie kursowe korpusu oficerskiego i podoficerskiego kadr rezerwy w ramach rocznego limitu.

 

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

 

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:
Na kursy oficerskie można powoływać:

 • żołnierzy rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskowa, krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe studentów, długotrwale przeszkolenie wojskowe absolwentów wyższych uczelni cywilnych, służbę przygotowawczą) ;
 • podstawowym kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 • wiek do 40 lat;
 • kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej A
 • odpowiedni stan kondycji fizycznej
 • niekaralność

 NA KURSY DOSKONALENIA organizowane w WSOWL we Wrocławiu można powołać żołnierzy rezerwy - ochotników (dowódca plutonu) z doświadczeniem wojskowym (byłych żołnierzy zawodowych):

 • oficerów w stopniu nie wyższym niż porucznik,
 • podchorążych rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera, którzy nie odbywali ćwiczeń wojskowych lub je odbywali na stanowisku niższym niż d-ca kompanii.

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:
Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy, jeżeli:

 • odbyli: zwodową (kontraktową ) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową ) służbę wojskową, służbę przygotowawczą  lub przeszkolenie wojskowe;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym,w którym mają być szkoleni na kursie;
 • nie przekroczyli 40 roku życia;
 • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim  określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz.U. 2018 poz. 1459).

Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw  oficerskich i podoficerskich na uzupełnienie struktur wojennych Sił Zbrojnych RP Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy można powołać żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zdobyły się do odbycia ćwiczeń wojskowych (dotyczy specjalności wojskowej SW 40A01-lekarz wojskowy)

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie. (pobierz wzór wniosku).

Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.
Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie można zasięgnąć pod numerem telefonu:
261 161 394 lub osobiście w WKU w Chełmie.