Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne rekonwersja
 

Rekonwersja – to zespół prawnie unormowanych przedsięwzięć, podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych przewidzianych do zwolnienia i już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, służbowych zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową w środowisku cywilnym.

Rekonwersją kadr na obszarze województwa lubelskiego zajmują się wyspecjalizowane organy wojskowe powołane do świadczenia pomocy rekonwersyjnej :

  • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie-Kierownik p. Janusz KASPEREK
    (tel.261183641, 261183642, 261183643, 261183644);

 Specjalista Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lubliniep. Jerzy JABŁUSZEWSKI

  • (tel. 261183340, 261183341);

 Wojskowy Komendant Uzupełnień poprzez swojego przedstawicielia :

WKU w Chełmie – p. Marzena DROZD (tel. 261 161 353);
 
W ramach pomocy rekonwersyjnej osobom uprawnionym mogą być pokrywane koszty :

1. przekwalifikowania zawodowego;
2. przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;
3. zakwaterowania w miejscu szkolenia.


Szczegółowych informacji dotyczących pomocy rekonwersyjnej udzielą osoby  wyznaczone
przez dowódców poszczególnych jednostek wojskowych.

 Akty prawne:
1)    Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst
jednolity (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1726).
2)    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie
pomocy w zakresie
doradztwa zawodowego,przekwalifikowania, pośrednictwa pracy
i odbywania praktyk zawodowychpowoływania
do zawodowej służby wojskowej
(Dz. U. Nr 45, poz. 265 z późn. zm.).