Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne rekonwersja
 

Rekonwersja – to zespół prawnie unormowanych przedsięwzięć, podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych przewidzianych do zwolnienia i już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, służbowych zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową w środowisku cywilnym.
Rekonwersją kadr na obszarze województwa lubelskiego zajmują się wyspecjalizowane organy wojskowe powołane do świadczenia pomocy rekonwersyjnej

Specjalista Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie p. Jerzy JABŁUSZEWSKI

tel. 261183340, 261183341

Wojskowy Komendant Uzupełnień poprzez swojego przedstawicielia :
WKU w Chełmie – p. Marzena DROZD tel. 261 161 353


W ramach pomocy rekonwersyjnej osobom uprawnionym mogą być pokrywane koszty :
1. przekwalifikowania zawodowego;

2. przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;
3. zakwaterowania w miejscu szkolenia.

Szczegółowych informacji dotyczących pomocy rekonwersyjnej udzielą osoby  wyznaczone przez dowódców poszczególnych jednostek wojskowych.
Akty prawne:

1) Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 173 z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy
w zakresie
doradztwa zawodowego,przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1622).

 

KONTAKTY