Strona Główna BIP Strona Główna
– Wzory dokumentów
 

WNIOSEK - PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE - Żołnierz zawodowy
WNIOSEK - PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE - Były żołnierz zawodowy
WNIOSEK ŻOŁNIERZA - PRAKTYKA ZAWODOWA
ZEZWOLENIE DOWÓDCY JW -  PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
ZEZWOLENIE DOWÓDCY JW  -  PRAKTYKA ZAWODOWA
OŚWIADCZENIE WOLI  ŻOŁNIERZA
ZAŚWIADCZENIE - INSTYTUCJA SZKOLENIOWA
OŚWIADCZENIE ŻOŁNIERZA O PONIESIONYCH KOSZTACH - PRZEKWAL
OŚWIADCZENIE ŻOŁNIERZA O PONIESIONYCH KOSZTACH - PRAKTYKA
WNIOSEK DO SZEFA WSZW O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
SKIEROWANIE ŻOŁNIERZA NA ZAJĘCIA GRUPOWE
OŚWIADCZENIE ŻOŁNIERZA DOTYCZĄCE REZYGNACJI Z ZAJĘĆ GRUPO
WYKAZ ŻOŁNIERZY PO DECYZJACH O ZWOLNIENIU - PRZESYŁANY PR
WYKAZ RODZIN ZOŁNIERZY, KTÓRZY ZAGINELI LUB PONIEŚLI SMIERĆ

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zqawodowego, przekwalifikowania i odbywania praktyk zawodowych.


ŻOŁNIERZ ZAWODOWY DOŁĄCZA DO WNIOSKU:

1) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2)   zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;

3)   zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat  zawodowej służby wojskowej;

4)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY DOŁĄCZA DO WNIOSKU:

1) decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;

2) dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej;

3)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

ŻOŁNIERZ ZAWODOWY DOŁĄCZA DO WNIOSKU O PRAKTYKĘ  ZAWODOWĄ:

  1. dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
  2. zgodę dowódcy jednostki wojskowej na realizację praktyki zawodowej;
  3. zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
  4. zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową.

 MAŁŻONEK  DOŁĄCZA DO WNIOSKU:

1)  skrócony odpis aktu małżeństwa;
2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
3)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

  DZIECI,  LUB ICH OPIEKUNOWIE PRAWNI DOŁĄCZAJĄ DO WNIOSKU:

1)   skrócony odpis aktu urodzenia;
2)   dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
3)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
4)   oświadczenie o stanie cywilnym;
5)   zaświadczenie o pobieraniu nauki;
6)   orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 lit. b ustawy.