Strona Główna BIP Strona Główna
– Wzory dokumentów
 

Wniosek o przekwalifikowanie - żołnierz zawodowy
Wniosek o przekwalifikowanie - żołnierz rezerwy
Wniosek o przekwalifikowanie- rodzina
Wniosek żołnierza - praktyka
Praktyka- oświadczenie pracodawcy
Oświadczenie żołnierza- planowane zwolnienie
Zaświadczenie - instytucja szkoleniowa
Zaświadczenie o wysłudze
Zgoda dowódcy- praktyka zawodowa
Zgoda dowódcy-przekwalifikowanie
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie
          doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i odbywania praktyk zawodowych.


ŻOŁNIERZ ZAWODOWY DOŁĄCZA DO WNIOSKU:

1) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2)   zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;

3)   zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat  zawodowej służby wojskowej;

4)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY DOŁĄCZA DO WNIOSKU:

1) decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;

2) dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej;

3)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

ŻOŁNIERZ ZAWODOWY DOŁĄCZA DO WNIOSKU O PRAKTYKĘ  ZAWODOWĄ:

1) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
2) zgodę dowódcy jednostki wojskowej na realizację praktyki zawodowej;
3) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
4) zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową.

 MAŁŻONEK  DOŁĄCZA DO WNIOSKU:

1) skrócony odpis aktu małżeństwa;
2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

  DZIECI,  LUB ICH OPIEKUNOWIE PRAWNI DOŁĄCZAJĄ DO WNIOSKU:

1)   skrócony odpis aktu urodzenia;
2)   dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku
       z wykonywaniem zadań służbowych;
3)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
4)   oświadczenie o stanie cywilnym;
5)   zaświadczenie o pobieraniu nauki;
6)   orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 lit. b ustawy.