Strona Główna BIP Strona Główna
- Ogłoszenia
 

 

OGŁOSZENIA

 TERMINY I MIEJSCE KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


 Jednostka Wojskowa 3533 Sandomierz
ul. Mickiewicza 38

Informujemy, że w dniu 20.02.2018r. w Jednostce Wojskowej 3533 w m. Sandomierz odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów ( tylko w stopniach kpr. -mł.chor.). Kwalifikacje mają na celu pozyskanie kandydatów na aktualnie wakatujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowane do uwolnienia w roku 2018. Poszukiwani są głównie następujące specjaliści:

Konkretne stanowiska zostaną przedstawione ewentualnym kandydatom po pozytywnym przejściu kwalifikacji. Wymagane jest aby kandydaci ukończyli szkolenie w ramach służby przygotowawczej lub odbyli w przeszłości zasadniczą służbę wojskową. Przydział w ramach NSR oraz odbycie ćwiczeń rotacyjnych, choć będzie dodatkowym atutem nie jest wymagane.
Kandydat do służby powinien spełniać warunk
i:
- udokumentowane stosownymi świadectwami i zaświadczeniami wykształcenie techniczne;
- odbycie szkolenia w wymienionych specjalnościach wojskowych;
- dodatkowe uprawnienia przydatne na wskazanych stanowiskach;
- udokumentowana znajomość języka angielskiego (wg STANAG 6001);
- udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Podczas kwalifikacji planowane jest przeprowadzenie egzaminu WF (kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdania WF oraz strój sportowy). Po egzaminie odbędą się rozmowy w trakcie których może nastąpić sprawdzenie wiedzy przydatnej na stanowisku, na które dana osoba kandyduje jak i ogólnej wiedzy o Siłach Zbrojnych.

 


11 batalion dowodzenia
ul. Żarska
68-100 Żagań woj. lubuskie

W każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR./POR.
Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
Grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności;
Specjalność (01) - ogólna;
Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2; M: 2; C: 2; P: 2.
2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
Korpus osobowy (28) - łączność i informatyka;
Grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności;
Korpus osobowy (34) - inżynierii wojskowej;
Grupa osobowa (A) - saperska;
Specjalność (21) - ogólna;
Korpus osobowy (38) - logistyki;
Grupa osobowa (A) - ogólnologistyczna;
Specjalność (21) - ogólna
Grupa osobowa (B) - materiałowa;
Specjalność (21) - gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;
(22) - gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
(23) - gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
(25) - gospodarka magazynowa środków bojowych;
(26) - gospodarka magazynowa środków MPS;
(27) - gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
Grupa osobowa (T) - techniczna;
Specjalność (33) - eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;
3) w korpusie szeregowych zawodowych:
Korpus osobowy (38) - logistyki;
Grupa osobowa (T) - techniczna;
Specjalność (64) - kierowca kat. C;
(65) - kierowca kat. C+E

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu
 • sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR,
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:
Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II - kompletowanie niezbędnych dokumentów
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:
por. Janusz MAC, tel. 261-688-360,
st. sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-364.


6 batalion dowodzenia
ul. Ułanów 43
30-901 Kraków woj. małopolskie

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w 6 batalionie dowodzenia na 2018 rok, stawiennictwo kandydatów na godz. 08.00 w dniu kwalifikacji:

 • 23 styczeń;
 • 13 luty;
 • 13 marzec;
 • 10 kwiecień;
 • 15 maj;
 • 20 czerwiec;
 • 03 lipiec;
 • 28 sierpień;
 • 18 wrzesień;
 • 16 październik;
 • 06 listopad;
 • 04 grudzień.

7 batalion kawalerii powietrznej
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki woj. łódzkie

Najbliższe kwalifikacje w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w dniu 23.02.2018r.
Termin stawiennictwa: na godz. 8.30 w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.


6 batalion logistyczny
ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków woj. małopolskie

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz NSR na 2018 rok:

 • 07 luty;
 • 07 marzec;
 • 11 kwiecień;
 • 09 maj;
 • 13 czerwiec;
 • 12 wrzesień;
 • 10 październik;
 • 07 listopad;
 • 12 grudzień.

Batalion Reprezentacyjny WP
ul. Franciszka Hynka 2
  00-909 Warszawa woj. mazowieckie

Kwalifikacje w 2018r. do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w następujących terminach:

 • 11 stycznia,
 • 01 lutego,
 • 08 marca,
 • 12 kwietnia,
 • 10 maja,
 • 14 czerwca,
 • 12 lipca,
 • 16 sierpnia,
 • 13 września,
 • 11 października,
 • 15 listopada,
 • 13 grudnia.

Do kontaktu wyznaczono kpt. Radosław OZÓGA tel. 261-848-731.


11 batalion remontowy
ul. Żarska
68-100 Żagań woj.Lubuskie

Terminy kwalifikacji na stanowiska przeznaczone dla żołnierzy NSR w 11 batalionie remontowym w 2018 roku:

 •   I kwartał: 09 styczeń; 06 luty; 05 marzec;
 •   ll kwartał: 10 kwiecień; 08 maj; 05 czerwiec;
 •   III kwartał: 03 lipiec; 07 sierpień; 11 wrzesień;
 •   IV kwartał: 09 październik; 06 listopad; 04 grudzień.

11 batalion remontowy posiada wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w korpusach oficerów i podoficerów. Kwalifikacje odbywać się będą w w/w terminach w kompleksie koszarowym w Żaganiu przy ulicy Żarskiej o godzinie 8.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym kandydata.
Kandydaci powinni posiadać:

 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • strój sportowy;
 • zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Osoba upoważniona do kontaktów - ppor. Joanna GŁOWACKA tel. 261 688 359.


16 batalion powietrznodesantowy
ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Kwalifikacje prowadzone będą do korpusu szeregowych zawodowych oraz na stanowiska służbowe w ramach NSR w następujących terminach:

 • 16 i 30 styczeń 2018 r;
 • 20 luty 2018 r;
 • 20 marzec 2018 r;
 • 17 kwiecień 2018 r;
 • 08 i 22 maj 2018 r;
 • 19 czerwiec 2018 r.
 • 11 i 25 wrzesień 2018 r;
 • 09 październik 2018 r;
 • 13 listopad 2018 r;
 • 11 grudzień 2018 r.

Telefon: 261 137 904


6 Batalion Powietrznodesantowy
ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz NSR, w środy o godz. 08:00:

 • 03 i 10.01.2018r.
 • 07 i 14.02.2018r.
 • 07 i 14.03.2018r.
 • 04 i 11.04.2018r.
 • 09 i 16.05.2018r.
 • 06 i 13.06.2018r.
 • 05 i 12.09.2018r.
 • 03 i 10.10.2018r.
 • 07 i 14.11.2018r.
 • 05 i 12.12.2018r.

Odpowiedzialny za korpus szeregowych - mł. chor. Grzegorz MROŻEK, st. szer. Adam WOJTAŚ - tel. 261 111 726
Odpowiedzialny za korpus oficerów i podoficerów - st. sierż. Grzegorz DZIEDZIC, kpr. Tomasz URBACZKA - tel. 261 111 726
Odpowiedzialny za NSR - st. kpr. Marcin KAŹMIERCZAK - tel. 261 111 718.


2 pułk rozpoznawczy
ul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszów woj. lubelskie

Wykaz wakatów do obsadzenia w służbie zawodowej w Jednostce Wojskowej w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4 na stanowiska podoficerskie i oficerskie:


Ośrodek Rozpoznania Obrazowego
ul. Osiedle Wojskowe 93
05-127 Białobrzegi woj. mazowieckie

Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (garnizon Zegrze) poszukuje kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej na stanowisko MŁODSZEGO OFICERA (Wychowawczego) spośród żołnierzy rezerwy.
Kwalifikacje wymagane od kandydatów do powołania na ww. stanowisko służbowe:
- wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
- zaszeregowanie: STW: PPOR/POR., U:11/12;
- znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2 wg STANAG 6001 (żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji).
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie zostali wyznaczeni:
- ppor. Hubert WANIELISTA (tel. 261-887-379),
- st. chor. Piotr GRECZKOWSKI (tel. 261-887-380).


17 Brygada Zmechanizowana
ul. Wojska Polskiego 17
66-300 Międzyrzecz woj. lubuskie

Trwa nabór do zawodowej służby wojskowej w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
W związku ze zmianą limitów ewidencyjnych żołnierzy zawodowych 17 Brygada Zmechanizowana planuje znaczne zwiększenie liczby przyjęć do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w bieżącym roku oraz w I kwartale 2018 roku.

Materiały informacyjne: INFORMATOR, ULOTKA

    


5 pułk inżynieryjny
ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin woj. zachodniopomorskie

W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:
Kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniu 14.02.2018r.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:
młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1 - chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788, kom. 885210005;
Kandydaci powinni:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych w tabeli;
 • życiorys (CV);
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.


  12 Brygada Zmechanizowana
ul. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin woj. zachodniopomorskie

Istnieje potrzeba ukompietowania wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w specjalnościach wojskowych kierowca kat. C i C+E w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie.
Kwalifikacje wstępne, będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca o godzinie 08:00. (zbiórka biuro przepustek JW 1749, al. Wojska Polskiego 250)
Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy:
- żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania).
W przypadku zaistnienia pytań, proszę dzwonić do kancelarii personalnej JW 1749 w Szczecinie pod nr tel. 261-454-031 - st. kpr. Rafał SOLIŃSKI.


Centrum Operacji Cybernetycznych
ul. Osiedle Wojskowe 93
05-127 Białobrzegi woj. mazowieckie
telefon: 261-887-723

W 2017 roku w Resorcie Obrony Narodowej zostanie przeprowadzony proces racjonalizacji struktur organizacyjnych odpowiadających za utrzymanie systemów bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP obejmujący Centrum Operacji Cybernetycznych.
W związku z powyższym trwają prace organizacyjno-etatowe zmierzające do pozyskania /utworzenia etatów w korpusie szeregowych zawodowych (SW 29B61 - cyberbezpieczeństwo) m.in. w strukturze Centrum Operacji Cybernetycznych.
Rekrutacja na przedmiotowe stanowisko odbędzie się w uzgodnieniu z gestorem - Dyrektorem NCK z chwilą utworzenia w strukturach etatowych Centrum Operacji Cybernetycznych oraz innych jednostek organizacyjnych RON stanowisk służbowych SW 29B61.
Jednocześnie informuję, że Centrum Operacji Cybernetycznych ze względu na specyfikę realizowanych zadań i przedsięwzięć będzie zainteresowane naborem wyłącznie szeregowych zawodowych.


15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
JW 1551
ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz woj. łódzkie

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:
-    oficerów o STE: POR./KPT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej;
-    podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S-1) mjr. Bartosz BŁAŻEJEWSKI (tel. 261-611-525) oraz podoficer specjalista st. chor. Marcin KACPRZAK (tel. 261-611-526).


2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

ul. Kruczkowskiego 49
20-400 Lublin

W związku z formowaniem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, prowadzony jest nabór na stanowiska podoficerów i oficerów przeznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, będą realizowane w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej ul. Kruczkowskiego, natomiast osoby zainteresowane terytorialną służbą wojskową powinny zgłaszać akces do właściwego WKU.

Do kontaktów roboczych wyznaczono:
Sekcja personalna 2. LBOT - tel. 261 182 810 (811).