Strona Główna BIP Strona Główna
- Ogłoszenia
 

 


W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej informujemy, że nabór prowadzą niżej wymienione jednostki wojskowe.

Kandydat udający się na kwalifikację do jednostki wojskowej powinien posiadać:

► dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczka wojskowa;
► dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
► zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
► strój sportowy;
► środki piśmiennicze.


Jednostki wojskowe prowadzące nabór do zawodowej służby wojskowej:


Jednostka Wojskowa 4808
ul. Partyzantów 33 / 19-500 Gołdap
ul. Kwiatkowskiego 15 / 82-300 Elbląg

- bliższe informacje telefonicznie:
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych
tel.  WKU: 261-161-352
tel. JW: 261-336-244

Nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w każdy poniedziałek o godz. 10.00, aż do odwołania.

Jednostka Wojskowa 4009 w Krakowie
ul. Ułanów 43
30-901 Kraków

- bliższe informacje telefonicznie:
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych
tel.  WKU: 261-161-352

Terminy kwalifikacji w 2019r.:
15, 29 styczeń; 12, 26 luty; 12, 26 marzec; 9, 30 kwiecień; 14, 28 maj; 11, 25 czerwiec;
3, 17 wrzesień; 8, 22 październik; 5, 19 listopad; 3, 17 grudzień

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4115 GLIWICE NA 2019 ROK.
Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach

ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

- bliższe informacje telefonicznie:

tel.  WKU: 261-161-352
Terminy


Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowieul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszów

- bliższe informacje telefonicznie:
tel. JW: 261-158-268, 261-158-269
tel.  WKU: 261-161-352

Wolne stanowiska w korpusie oficerskim i podoficerskim.
Termin kwalifikacji: 12.12.2018r.

Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZRP w Krakowie
ul. płk K. Leskiego 7
01-495 Warszawa

- po uzgodnieniu telefonicznym
tel. JW: 261-892-762, 261-892-528
tel.  WKU: 261-161-352

Wolne stanowiska dla podoficerów i oficerów.

JW 1230 Warszawa Wesoła
ul. Okuniewska 1
05-075 Warszawa

  Rekrutacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej, honorowane zaświadczenia o zdanym egzaminie z WF w innej JW nie starsze niż 6 m-cy.
- bliższe informacje telefonicznie:
tel. JW: 261-812-108, 261-812-109, 261-812-304, 261-812-344
tel.  WKU: 261-161-352

Najbliższe terminy kwalifikacji: 04 oraz 18.12.2018r. godz. 08:00


Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach
ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

- bliższe informacje telefonicznie:

tel.  WKU: 261-161-352

Wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

  • Kierowca-Ratownik
  • Strzelec Wyborowy-Obserwator
  • Operator


1. Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu
ul. Słomczyn-Kącin 1
05-600 Grójec

- bliższe informacje telefonicznie:

tel.  JW: 261-513-461, 261-513-441
tel. WKU: 261-161-352

Wykaz wolnych stanowisk dla żołnierzy zawodowych i NSR.
Najbliższy termin kwalifikacji 20.11; 04.12 i 19.12.2018r


1. batalion kawalerii powietrznej Leźnica Wielka
- bliższe informacje telefonicznie:
Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej
tel. JW: 261-168-204, tel. 261-168-218
tel.  WKU: 261-161-352

Kwalifikacje w każdy wtorek godz. 09:00 prócz dni ustawowo wolnych.

8 Kujawsko - Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
- bliższe informacje telefonicznie:
Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej
tel. JW: 261-415-510, tel. 261-415-588
tel.  WKU: 261-161-352


Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Totuniu
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych
tel. JW: 261-432-605, 727-041-376
tel.  WKU: 261-161-352 tel. 


Jednostka Wojskowa 1551 w Sieradzu
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów oraz Szeregowych Zawodowych
tel.  WKU: 261-161-352


1. Baza Lotnictwa Transportowego
- bliższe informacje telefonicznie:

tel. JW: 261-821-268, 261-821-397
tel.  WKU: 261-161-352


25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim
Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej
- bliższe informacje telefonicznie:
tel.  WKU: 261-161-352


Jednostka Wojskowa 4391 w Tomaszowie Mazowieckim
Kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej
- bliższe informacje telefonicznie:
tel.  WKU: 261-161-352

Najbliższe terminy kwalifikacji: 09, 16, 30.11; 07, 14, 21.12.2018r. godz. 08:30


JW 4539 w Białobrzegach
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych, Szeregowych Zawodowych:
tel. JW 261-887-517, 261-887-678
tel.  WKU: 261-161-352

Wolne stanowiska dla żołnierzy zawodowych.


12 Dywizjon Trałowców
- po uzgodnieniu telefonicznym
tel.  JW: 261-242-120, 261-242-521
tel.  WKU: 261-161-352


6 batalion dowodzenia
- po uzgodnieniu telefonicznym
tel.  JW: 261-135-555
tel.  WKU: 261-161-352


16 Dywizja Zmechanizowana
- po uzgodnieniu telefonicznym
tel.  JW: 261-887-467, 261-887-468
tel.  WKU: 261-161-352


22. Baza Lotnictwa taktycznego w Malborku
- po uzgodnieniu telefonicznym
tel.  JW: 261-536-293, 261-536-297, 261-536-249
tel. WKU: 261-161-352


2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie
- po uzgodnieniu telefonicznym
tel.  JW: 261-815-046, 261-815-221
tel.  WKU: 261-161-352

 

 


21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
- po uzgodnieniu telefonicznym
tel.  JW: 261-533-145, tel. kom. 519-038-135
tel.  WKU: 261-161-352


Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych
tel.  WKU: 261-161-352

kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych  będą przeprowadzone w następujących terminach:
  12 grudzień.


11 batalion dowodzenia w m. Żagań
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych
tel.  JW: 261-688-360, 261-688-364
tel.  WKU: 261-161-352


16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Szeregowych Zawodowych
tel.  JW: 261-134-551
tel.  WKU: 261-161-352


Dywizjon Okrętów Bojowych Gdynia-Oksywie
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Szeregowych Zawodowych
tel. 261-262-970, 261-262-173
tel.  WKU: 261-161-352


11 batalion remontowy w Żaganiu
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych
tel.  WKU: 261-161-352

kwalifikacje dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych  będą przeprowadzone w następujących terminach:
  27 listopada, 04 i 18 grudnia 2018r..


Jednostka Wojskowa 4006 w Krakowie
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych
tel.  WKU: 261-161-352


Jednostka Wojskowa 1156 w Poznaniu
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Podoficerów Zawodowych
tel. JW 261-548-593, 261-038-268, 261-547-512
tel.  WKU: 261-161-352


Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w mieście Nowe Glinki JW 3718
- po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie: Oficerów, Podoficerów Zawodowych:
tel. JW 261-167-509, 261-167-509
tel.  WKU: 261-161-352