Strona Główna BIP Strona Główna
- Ogłoszenia
 

 

OGŁOSZENIA

 TERMINY I MIEJSCE KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


 


2 pułk rozpoznawczy
JW 4055
ul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszów woj. lubelskie

W dniu 23.10.2017r. o godz. 10:00 w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim oraz w dniu 07.11.2017r. o godz. 08:00 dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych oraz w korpusie podoficerskim (o STE: SIERŻ/ST.SIERŻ./MŁ.CHOR).
Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą - bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- przybory do pisania.

 


7 batalion kawalerii powietrznej
JW 4391
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki woj. łódzkie

Najbliższe kwalifikacje w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się w dniu 10.11.2017r.
Termin stawiennictwa: na godz. 8.30 w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:
1) dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
4) strój sportowy;
5) przybory piśmiennicze.

 


Jednostka Wojskowa Nr 4071
ul. Żarska 1
68-100 Żagań

Informuję, że w każdy czwartek w miesiącu pażdziernika br., (tj. 19.10., 26.10.) o godz. 8.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 w korpusie żołnierzy rezerwy o STE: PPOR./POR. 

 • Korpus osobowy (28) - łączność i informatyka;
 • Grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności;
 • Specjalność (01) - ogólna;

 Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2; M: 2; C: 2; P: 2.

 w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER 

 • Korpus osobowy (28) - łączność i informatyka;
 • Grupa osobowa (B) - eksploatacja systemów łączności;
 • Korpus osobowy (34) - inżynierii wojskowej;
 • Grupa osobowa (A) - saperska;
 • Specjalność (21) - ogólna;
 • Korpus osobowy (38) - logistyka;
 • Grupa osobowa (A) ogólnologistyczna;
 • Specjalność (21) - ogólna;
 • Grupa osobowa (B) - materiałowa;

Specjalności

 • 21 - gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;
 • 22 - gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
 • 23 - gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
 • 25 - gospodarka magazynowa środków bojowych;
 • 26 - gospodarka magazynowa środków MPS;
 • 27 - gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
 •  Grupa osobowa (T) - techniczna;

      - Specjalność (33) - eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki; w korpusie szeregowych zawodowych: 

 • Korpus osobowy (38) - logistyki;
 • Grupa osobowa (T) - techniczna;
 • Specjalność (64) - kierowca kat. C;
 • Specjalność (64) - kierowca kat. C+E.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej NR 4071 powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty: 

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach: 

 • Etap I - sprawdzian z sprawności fizycznej;
 • Etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać: 

 • 11 batalion dowodzenia Żagań, tel. 261-688-364
 •  WKU w Chełmie, tel. 261-161-352


5 pułk inżynieryjny
JW 2901
ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin woj. zachodniopomorskie

W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:
Kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39, prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:
młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1 - chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788, kom. 885210005;
Kandydaci powinni:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych w tabeli;
 • życiorys (CV);
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.


  12 Brygada Zmechanizowana
JW 1749
ul. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin woj. zachodniopomorskie

Istnieje potrzeba ukompietowania wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w specjalnościach wojskowych kierowca kat. C i C+E w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie.
Kwalifikacje wstępne, będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca o godzinie 08:00. (zbiórka biuro przepustek JW 1749, al. Wojska Polskiego 250)
Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy:
- żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania).
W przypadku zaistnienia pytań, proszę dzwonić do kancelarii personalnej JW 1749 w Szczecinie pod nr tel. 261-454-031 - st. kpr. Rafał SOLIŃSKI.


17 Brygada Zmechanizowana
JW 5700
ul. Wojska Polskiego 17
66-300 Międzyrzecz woj. lubuskie

W 17. Brygadzie Zmechanizowanej występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów zawodowych:
STE: PPOR./POR. SW: 20B03; 28B01; 30A01; 38A01.
Zainteresowanych oficerów rezerwy zapraszamy na postępowania kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej organizowane w garnizonie Międzyrzecz w każdy wtorek od godz. 8.00.
Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk oraz postępowań kwalifikacyjnych udzielają:

 • kpt. Anna WISŁOCKA tel. 261 674 816
 • Pan Zygmunt RZEŹNICKI tel. 261 674 265


Centrum Operacji Cybernetycznych
ul. Osiedle Wojskowe 93
05-127 Białobrzegi woj. mazowieckie
telefon: 261-887-723

W 2017 roku w Resorcie Obrony Narodowej zostanie przeprowadzony proces racjonalizacji struktur organizacyjnych odpowiadających za utrzymanie systemów bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP obejmujący Centrum Operacji Cybernetycznych.
W związku z powyższym trwają prace organizacyjno-etatowe zmierzające do pozyskania /utworzenia etatów w korpusie szeregowych zawodowych (SW 29B61 - cyberbezpieczeństwo) m.in. w strukturze Centrum Operacji Cybernetycznych.
Rekrutacja na przedmiotowe stanowisko odbędzie się w uzgodnieniu z gestorem - Dyrektorem NCK z chwilą utworzenia w strukturach etatowych Centrum Operacji Cybernetycznych oraz innych jednostek organizacyjnych RON stanowisk służbowych SW 29B61.
Jednocześnie informuję, że Centrum Operacji Cybernetycznych ze względu na specyfikę realizowanych zadań i przedsięwzięć będzie zainteresowane naborem wyłącznie szeregowych zawodowych.


15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
JW 1551
ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz woj. łódzkie

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:
-    oficerów o STE: POR./KPT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej;
-    podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S-1) mjr. Bartosz BŁAŻEJEWSKI (tel. 261-611-525) oraz podoficer specjalista st. chor. Marcin KACPRZAK (tel. 261-611-526).


2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

ul. Kruczkowskiego 49
20-400 Lublin

W związku z formowaniem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, prowadzony jest nabór na stanowiska podoficerów i oficerów przeznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej.
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, będą realizowane w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej ul. Kruczkowskiego, natomiast osoby zainteresowane terytorialną służbą wojskową powinny zgłaszać akces do właściwego WKU.

Do kontaktów roboczych wyznaczono:
Sekcja personalna 2. LBOT - tel. 261 182 810 (811).


 Batalion Reprezentacyjny WP
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa woj. mazowieckie

Zobacz SPOT

Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;
 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

 

Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych:

Inne należności finansowe:

Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

 • Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;
 • Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;
 • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.

Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2017r.:

 • 16 listopad
 • 07 grudzień


 Ośrodek Rozpoznania Obrazowego
JW 3430
ul. Osiedle Wojskowe 93
05-127 Białobrzegi woj. mazowieckie

 

 Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach poszukuje kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:

Lp. / Nazwa stanowiska / Korpus / SW1 / SW2 / Ilość stanowisk
1. / starszy analityk / podoficer starszy / 30A28 / 30C21 / 2
2. / analityk / podoficer / 30A28 / 30C21 / 2
3. / analityk / podoficer / 30C24 / 30C21 / 1
4. / kierownik kancelarii / podoficer / 29A21 / - / 1

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony sŁ chor. Piotr GRECZKOWSKI (te.261-887-358).


 6 batalion logistyczny
JW 4686
ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków woj. małopolskie

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w JW 4686 na 2017 rok, stawiennictwo kandydatów na godz. 08.00 w dniu kwalifikacji:

 1. 08 listopad;
 2. 13 grudzień.


18 batalion powietrznodesantowy
JW 1328
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała woj. śląskie

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w JW 1328 na 2017 rok, stawiennictwo kandydatów na godz. 08.00 w dniu kwalifikacji:

 1. 18 październik;
 2. 08 i 22 listopad;
 3. 06 i 20 grudzień.


6 batalion dowodzenia
JW 4009
ul. Ułanów 43
30-901 Kraków woj. małopolskie

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w JW 4009 na 2017 rok, stawiennictwo kandydatów na godz. 08.00 w dniu kwalifikacji:

 1. 14 listopad;
 2. 05 grudzień.


16 batalion powietrznodesantowy
JW 4495

ul. Wrocławska 82

30-901 Kraków woj. małopolskie

W JW 4495 przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 2017 roku w terminach:

 1. 24 październik;
 2. 14 i 28 listopad;
 3. 05 i 12 grudzień.
 4. Poszukiwane SW: 20C63, 38T64, 20B78, 20D64, 38T64.


12 Brygada Zmechanizowana
JW 1749

ul. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin woj. zachodniopomorskie

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, odbywają się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania. Na przedmiotowe kwalifikacje mogą się stawiać:

- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania).
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie - st. kpr. Rafał SOLIŃSKI tel. 261-454-031.


22 Baza Lotnictwa Taktycznego
 JW 1128
 ul. 17-go Marca 20
 82-200 Malbork woj. pomorskie

Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 1128 w Malborku informuje, że jest możliwość ubiegania się o wyznaczenie na stanowiska służbowe żołnierzy rezerwy w strukturach 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Lp. NAZWA STANOWISKA SŁUŻBOWEGO – SW1 - SW2 – STE - KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

1. MŁODSZY LEKARZ - 40A01 – PPOR./POR. - SEKCJA MEDYCZNA
2. MŁODSZY ASYSTENT - 40A01 – PPOR./POR. - SEKCJA MEDYCZNA
3. KIEROWNIK - 40A01 – POR./KPT. - SEKCJA MEDYCZNA
4. KONTROLER LOTNISKA - 22E 02 - 22E 03 – PPOR./POR. - WOJSKOWY PORT LOTNICZY
5 ASYSTENT KONTROLERA LOTNISKA - 22E 22 - 22E 24 - PDF.ST. - WOJSKOWY PORT LOTNICZY
6. ASYSTENT KONTROLERA ZBLIŻANIA - 22E 22 - 22E 24 - PDF.ST. - WOJSKOWY PORT LOTNICZY
7. KONTROLER RUCHU NAZIEMNEGO - 22E 22 - 22E 24 - PDF. - WOJSKOWY PORT LOTNICZY
8. SZEF SŁUŻBY METEOROLOGICZNEJ – SZEF LOTNISKOWEGO BIURA METEOROLOGICZNEGO I KAT. - 22F 03 – POR./KPT. - SZTAB
9. STARSZY OBSERWATOR METEOROLOGICZNY - 22F 23 – POR./KPT. - SZTAB
10. OBSERWATOR METEOROLOGICZNY - 22F 21 - PDF. MŁ. - SZTAB
11. OFICER ROZPOZNANIA - 22C 01 - 280 12 - PPOR./POR. - ESKADRA LOTNICZA
12. STARSZY INŻYNIER - 22J 05 – POR./KPT. - ESKADRA WSPARCIA
13. STARSZY INŻYNIER - 22J 10 – POR./KPT. - ESKADRA WSPARCIA
14. TECHNIK SAMOLOTU - 22J 28 - PDF. - ESKADRA OBSŁUGI
15. DOWÓDCA KLUCZA TECHNICZNEGO - 22J 06 – POR./KPT. - ESKADRA OBSŁUGI
16. DOWÓDCA KLUCZA TECHNICZNEGO - 22J 05 – POR./KPT. - ESKADRA OBSŁUGI
17. DOWÓDCA KLUCZA TECHNICZNEGO – 22304 – POR./KPT. - ESKADRA OBSŁUGI
18. STARSZY TECHNIK SAMOLOTU - 22J38 - PDF. - ESKADRA OBSŁUGI
19. STARSZY INŻYNIER - 22J 01 - 22J 06 – POR./KPT. - ESKADRA TECHNICZNA
20. DOWÓDCA KLUCZA TECHNICZNEGO – 22J 05 – POR./KPT. - ESKADRA TECHNCZNA
21. DOWÓDCA KLUCZA TECHNICZNEGO - 22J 04 – POR./KPT. - ESKADRA TECHNICZNA
22. STARSZY TECHNIK - 22J24 - PDF. - ESKADRA TECHNICZNA
23. DOWÓDCA KLUCZA - 22J 06 - 22J 10 – POR./KPT. - ESKADRA TECHNICZNA
24. INŻYNIER - 22H01 – PPOR./POR. - ESKADRA DOWODZENIA
25.  STARSZY TECHNIK - 22G 24 - PDF. - KOMPANIA UBEZPIECZENIA LOTÓW
26. TECHNIK - 22G 24 - PDF. - KOMPANIA UBEZPIECZENIA LOTÓW
27. DOWÓDCA OBSŁUGI - 28B 26 - PDF. - KOMPANIA UBEZPIECZENIA LOTÓW
28. DOWÓDCA KOMPANII – 38D 01 – POR./KPT. – KOMPANIA OBSŁUGI LOTNISK
29. DOWÓDCA KOMPANII – 38A 01 – POR./KPT. – KOMPANIA ZAOPATRZENIA
30. SZEF SŁUŻBY – 38B04 – POR./KPT. – LOGISTYKA

Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali niżej wymienieni żołnierze:
- por. Tomasz MACHCIŃSKI (tel. 261-536-297)
- st. chor. Mariusz ROGOWSKI (tel. 261-536-249)


JW 4808 w Gołdapi

ul. Partyzantów 33

JW 4808 w Gołdapi prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje prowadzone są w każdy poniedziałek aż do odwołania.
Początek kwalifikacji każdorazowo o godz. 10:00.
Byli szeregowi nie będą brani pod uwagę.

Kontakt: 261-336-244


 

JW 2399 Świętoszów

 ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów

 tel. 261-686-241.

     Egzaminy kwalifikacyjne żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych w JW 2399 w Świętoszowie będą się odbywać
w każdy czwartek od godz. 08.00. Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie
i jest żołnierzem rezerwy:

 • z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;
 • z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym;

Kandydaci powinni posiadać: 

 1. dowód osobisty, książeczkę wojskową;
 2. dokumenty potwierdzające odbycie służby zasadniczej lub przygotowawczej (oraz ćwiczenia rotacyjnego);
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, ukończone kursy lub szkolenia;
 4. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
 5. strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

  Wykaz preferowanych stanowisk 


JW 5700 Międzyrzecz 

ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz

tel. 261-674-265.

     17 Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu informuje, że kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbywają się w każdy wtorek miesiąca. Kandydaci powinni zgłosić się o godzinie 8.00 w biurze przepustek jednostki przy ul. Wojska Polskiego 17. Kandydaci powinni mieć ukończoną zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą.

Osoby zainteresowane powinny posiadać ze sobą:

 • Zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

 • Żołnierze rezerwy z NSR (zaświadczenie ze służby przygotowawczej, informacja o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, kontrakt z NSR);

     Jednostka przeprowadza kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych we wszystkich specjalnościach wojskowych.