Strona Główna BIP Strona Główna
- Ogólne informacje
 

 


DOŁĄCZ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak rówież podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów,
które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania, przygotowanie następnych trzech jednostek
zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018 roku, a ostatnich sześć - w 2019 roku.


Jeśli jesteś zainteresowany służbą w Obronie Terytorialnej zgłoś się do Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia


 


Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej


Punkt informacyjny WKU w Chełmie dla kandydatów do WOT – kontakt:
tel.: 261 161 391 lub 261 161 346
email: wkuchelm@ron.mil.pl


TERMINY REALIZACJI SZKOLEŃ ŻOŁNIERZY
TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ (TSW)

  W 2. LUBELSKIEJ BRYGADZIE OBRONY TERYTORIALNEJ W LUBLINIE

W 2018 ROKU

1.    Szkolenie podstawowe do 24. Batalionu piechoty lekkiej w Chełmie (w wymiarze 16 dni):
  • w dniu 30.06.2018r.; przysięga wojskowa w dniu 15.07.2018r.;
  • w dniu 28.07.2018r.; przysięga wojskowa w dniu 12.08.2018r.;
  • w dniu 08.09.2018r.; przysięga wojskowa w dniu 23.09.2018r.;
  • w dniu 13.10.2018r.; przysięga wojskowa w dniu 28.10.2018r.;
  • w dniu 17.11.2018r.; przysięga wojskowa w dniu 02.12.2018r.;
2.    Szkolenie wyrównawcze do 24. Batalionu piechoty lekkiej w Chełmie:
  • w dniu 01.09.2018r.


JAK ZOSTAĆ TERYTORIALSEM

 

MATERIAŁY DYDTAKTYCZNE ZALECANE DO OPANOWANIA PRZEZ OCHOTNIKÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:   tuł

Tytuł

Pobierz

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE 

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

OPBMR

 

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

 

PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA

 

PROFILAKTYKA POŻAROWA

 

REGULAMINY

 

ROZPOZNANIE

 

SERE

 

SZKOLENIE BHP

 

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

 

SZKOLENIE MEDYCZNE

 

SZKOLENIE PRAWNE

 

SZKOLENIE STRZELECKIE

 

TERENOZNAWSTWO

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

SZKOLENIE LOGISTYCZNE

 

ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCEJ KANDYDATA DO WOT