Strona Główna BIP Strona Główna
Inspektor Danych Osobowych
 

 

Inspektor Ochrony Danych - Pan Krzysztof Mazur - z którym można się kontaktować poprzez:

- pocztę elektroniczną na adres: kr.mazur@ron.mil.pl;

- telefonicznie: 261 161 383;

lub listownie na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełm
ul. Koszarowa 1b
22-100 Chełm