Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU  ZAPISÓW DO II EDYCJI PROJEKTU SAMOOBRONA KOBIET
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA
W SZKOLENIU DOSTĘPNE POD ADRESEM:

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w WSzW w Lublinie jest Pan Jerzy CHWIAŁKOWSKI, tel. 261 183 321.
Osoba odpowiedzialna w WKU w Chełmie: Pani Agnieszka ORŁOWSKA, tel. 261 161 356, mail: wkuchelm@ron.mil.pl.