Strona Główna BIP Strona Główna
Administrowany teren
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie jest terenowym organem  wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej; administrującym na terenie trzech powiatów:chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego.

Do głównych zadań WKU w Chełmie należy :

  1. zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  2. administrowania rezerwami osobowymi;
  3. wykonywania świadczeń na rzecz obrony;
  4. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  5. udział w rekrutacji  i naborze ochotników  do służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
  6. gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
  7. udział w realizacji  zadań z zakresu  zarządzania  kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
  8. promocja obronności  i służby wojskowej.