Strona Główna BIP Strona Główna
Historia WKU
 Historia powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie sięga okresu II Wojny Światowej. Kiedy to na podstawie dekretu PKWN z dnia 15 sierpnia 1944r „O częściowej mobilizacji i rejestracji do służby wojskowej”. Kierownik Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikiem Resoru Administracji Publicznej zarządzili utworzenie 17 Rejonowych Komend Uzupełnień, wśród których była Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU) Chełm.

 

W 1950 roku zmieniono nazwę na Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) Chełm.

W 1968 roku zmieniono nazwę na  Powiatowy Sztab Wojskowy (PSzW) Chełm.

 

W 1975 roku z trzech Powiatowych Sztabów Wojskowych Chełm, Krasnystaw i Włodawa została utworzona Wojskowa Komenda Uzupełnień Krasnystaw.

Pierwszym jej Komendantem został płk Hieronim PIKULA.

 

Na przełomie roku 1984 i 1985 Wojskowa Komenda Uzupełnień Krasnystaw przenosi swą siedzibę do Chełma oraz zmienia nazwę na  Wojskowa Komenda Uzupełnień Chełm.

 

W 2003 roku w wyniku zmian etatowych zmienia nazwę na Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie.

 

 Kolejnymi komendantami są:

- płk Stanisław KACZMAR (1985-1995 r.)

- ppłk Janusz SIELSKI (1995 r.)

- ppłk Adam BULIŃSKI (1995-1999 r.)

- ppłk Andrzej KOTOWSKI (1999-2002 r.)

- ppłk Waldemar SYCZUK (2002-2007 r.)

- ppłk Marek BETIUK (2008-2011 r.)

- ppłk Ireneusz OLENDER (2011-2015 r.)

- ppłk Marian STANIAK 2015 r.