Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 


Planowane utworzenie batalionu OT
w Chełmie - styczeń 2018
http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/ REKRUTACJA - STUDIUM OFICERSKIE 12-MIESIĘCZNE


Terminy naboru do Korpusu Szeregowych Zawodowych oraz NSR w JW 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuję, że planowana jest realizacja II edycji szkolenia z kobietami – ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki  wręcz – samoobrony od września 2017 roku.
Kandydatki na szkolenie powinny spełniać następujące wymagania: wiek powyżej 18 lat, deklarowany dobry stan zdrowia, obywatelstwo polskie, nie karana  oraz chęć zdobywania nowych umiejętności.
Panie zamieszkałe na terenie miasta Chełma oraz w powiatach chełmskim, włodawskim oraz w krasnostawskim zainteresowane udziałem w II edycji szkolenia proszone są o przesłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczącej swoich danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce realizacji szkolenia, adres e-mail) na adres e–mail Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie wkuchelm@ron.mil.pl.
Jednocześnie informuje, że w/w szkolenie dla kobiet zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego organizowane są na terenie jednostek wojskowych w Zamościu i Hrubieszowie.

Z przyjemnością zarejestrujemy kandydaturę Pań na liście zgłoszeń.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w WSzW w Lublinie jest Pan Jerzy CHWIAŁKOWSKI, tel. 261 183 321.
Osoba odpowiedzialna w WKU w Chełmie: Pani Agnieszka ORŁOWSKA, tel. 261 161 356, mail: wkuchelm@ron.mil.pl.
Szczegółowych informacji na temat szkolenia z samoobrony kobiet znajdziesz również na stronie: www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet


 


UWAGA! ŻOŁNIERZE REZERWY I OSOBY STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 

 

 

 

 


 

Liczniki