Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 


http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/ REKRUTACJA - STUDIUM OFICERSKIE 12-MIESIĘCZNE


Terminy naboru do Korpusu Szeregowych Zawodowych oraz NSR w JW 

 

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w WSzW w Lublinie jest Pan Jerzy CHWIAŁKOWSKI, tel. 261 183 321.
Osoba odpowiedzialna w WKU w Chełmie: Pani Agnieszka ORŁOWSKA, tel. 261 161 356, mail: wkuchelm@ron.mil.pl.
Szczegółowych informacji na temat szkolenia z samoobrony kobiet znajdziesz również na stronie: www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet


 


UWAGA! ŻOŁNIERZE REZERWY I OSOBY STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 

 

 

 

 


 

Liczniki